Vissza a névsorra

Erdődy Gábor

Apja neve: Erdődy Kristóf Anyja neve: Thurzó Borbála
Született: 1614. augusztus 16.1 Meghalt: 1650. július 12.2
Testvérei: Erdődy György, Erdődy Erzsébet, Erdődy Imre
Első felesége: Pálffy Mária Esküvőjük: 1636 tavasza3
Gyermekeik: Erdődy Angelika, Erdődy Zsuzsa Éva
Második felesége: Amadé Judit Esküvőjük:
Gyermekeik: Erdődy György, Erdődy Kristóf, Erdődy Borbála


  • Vele kapcsolatos levéltári anyag

    • SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV (Szlovák Állami Levéltár) Rodu Erdődy. Korespondencia. Erdődy Gáborhoz írt levelekA megadott adatok forráshelyei:

1. .. Erdődy Gáborral már megszaporodtunk, mert az elmúlt szombaton, ... az én szerelmes lányomat Gróf Thurzó Borbála asszonyt egy szép fiú magzattal megáldotta." Czobor Erzsébet írt rokonának Listhius Anna Rozinának. Bicse, 1614.08.22. (MOL, E 196 Irregesta) Az adatot Novák Béla bocsátotta rendelkezésemre

2. Amadé Juditnak férje temetésre hívó levele Batthyány Ádámnak. 1650. november 29. Magyar Országos Levéltár, Batthyány család missilisei (=P 1314) Missiles Nr.11504

4. Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben. 1526-1789. Bp. 2004. 84.

5. ÖStA, HHStA, Familienarchiv Erdődy, D 11359, Ladula 1.Fasc.3. Nro.18

6. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai (1526-1848). Bp. 1988. 89.

7. http://www.univie.ac.at/Geschichte/Frauenbriefe/wienerhof/