Vissza a névsorra

Erdődy Ádám

Apja neve: Erdődy Imre Anyja neve: Forgách Éva
Született:1648k.1 Meghalt: 1668. február 24.2
Felesége: Rákóczi Erzsébet Esküvőjük: 1668. február 4. Nagysáros 4
Gyermekeik: nem voltakA megadott adatok forráshelyei:

1. Sírfelirata szerint 22 évesen halt meg. Lásd: Zuzanna Ludiková-Mikó Árpád-Pálffy Géza: A szepeshelyi Szent Márton-templom, egy felső-magyarországi katolikus központi késő reneszánsz és barokk sírkövei és halotti címerei. Adattár. In: Művészettörténeti Értesítő 2007. 2. sz. 327.

2. Rákóczi Erzsébet temetésre hívó levele Csáky Ferenchez. 1668. augusztus 1. MOL, Csáky család levéltára (P 72) Fasc. 526. Nr. 24.

3.

4.

5. Fazekas István szíves közlése.

6. Erdődy Ádám apjának írt fenn maradt levelei között az első Rómában kelt levél 1661. november 19-én kelt, az utolsó pedig 1662. február 4. (SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV (Szlovák Állami Levéltár) Rodu Erdődy. Korespondencia. Erdődy Imre levelezése. Erdődy Ádám neki írt levelei.

7. ÖStA HHStA, OmaA Sonderreihe Kart. 19. Erdbücher 2. fol. 162. Pálffy Géza szíves közlése