Vissza a névsorra

Erdődy Anna

Apja neve: Erdődy Tamás Anyja neve: Ungnád Mária
Született: Meghalt:1634. november 10.2
Testvérei: Erdődy István, Erdődy János, Erdődy Kristóf, Erdődy Zsuzsanna, Erdődy Zsigmond, Erdődy Erzsébet, Erdődy Anna
Férje: Alaghy Menyhért Esküvőjük: 1614. június 29.3
Gyermekeik:

A megadott adatok forráshelyei:

1.

2.Bubryák Orsolya: Erdődy Anna serlegsorozata – a források tükrében című tanulmányából ("Ez világ, mint egy kert... " Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. Bp. 2010. 190 p. 16. lábjegyzet)vett adat:"Halálának pontos dátuma kiderül a felső-magyarországi adminisztrátorok 1634. november 11-én kelt leveléből, melyben beszámolnak Erdődy Anna előző nap történt haláláról, s hogy kiküldték a kassai várnagyot Regécre, nehogy az erdélyi fejedelem elfoglalhassa a várat. ÖStA, FHKA, AHK, HFU, r. Nr. 150. Konv. 1634. november 17. fol. 81–82."

3. Eredeti időpont június 1. volt (ÖStA Finanz-und Hofkammerarchiv, Hoffinanz –Ungarn. Nr. 105. Konv. 1614. május folio 177.), azonban Thurzó Kristóf halála miatt el kellett halasztani.ezt Erdődy Tamás maga írta meg Majthényi Györgynek 1614. május 11-én Monyorókeréken kelt meghívójában, ahogy arra Szabó András: Alaghy Ferenc és Menyhért, Pácin birtokosai (1590-1631. Széphalom 7. Tanulmányok Újszászy Kálmán emlékére. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve (1995) 14.) és Bubryák Orsolya (Bubryák i.m. 189-190 p.)is felhívta a figyelmet

5.

6.