Vissza a névsorra

Erdődy István

Apja neve: Erdődy Tamás Anyja neve: Ungnád Mária
Született:1 Meghalt:1638. július 6.2
Testvérei: Erdődy Kristóf, Erdődy János, Erdődy Zsuzsanna, Erdődy Anna, Erdődy Zsigmond, Erdődy Erzsébet


    Vele kapcsolatos levéltári anyag




A megadott adatok forráshelyei:

1.

2. Erdődy Zsigmond levele Batthyány Ádámnak. 1638. május 20. (Magyar Országos Levéltár, Batthyány család missilisei (=P 1314) Nr. 11823) (Fazekas István gyűjtése)

3.

4. Johann Andritsch: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Graz (1586-1782) 23.; Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin. 1560-1789. Bp. 2004. 223.

5. Olasz egytemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. 1221-1864. Kiadja: Veress Endre. Bp., 1941. 339.

6. Magyar Katolikus Lexikon. III. kötet. Éhi-Gar. Bp. 1997. 217.