Vissza a névsorra

Erdődy János

Apja neve: Erdődy Tamás Anyja neve: Ungnad Mária
Született: 1589k1 Meghalt:1626. április 3.2
Testvérei: Erdődy István, Erdődy Anna, Erdődy Kristóf, Erdődy Zsuzsanna, Erdődy Zsigmond, Erdődy Erzsébet


    Vele kapcsolatos levéltári anyag
A megadott adatok forráshelyei:

1.Veress Endre idézi a zágrábi székesegyházban lévő sírfeliratát, mely szerint 1626. augusztus 13-án halt meg 37 éves korában. (Olasz egytemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. 1221-1864. Kiadja: Veress Endre. Bpl, 1941. 568.)

2.Lásd 1. lábjegyzet;

3.Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin. 1560-1789. Bp. 2004. (horvátként)

4. Veress i.m. 557.; Beiratkozott: 1610. (Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken. 1526-1918. I. rész. Bp. 2007. 39.)

5. Bitskey István: A német nyelvterület jezsuita egyetemei és Magyarország a kora újkorban. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezedetektől napjainkig. Szerk: Szilágyi Csapa, Piliscsaba, 2006. 493.; Testvérének, Erdődy Zsigmondnak szóló 1611. október 11-én kelt levelét innen írta (Österreichesches Staatsarchiv (=ÖStA) Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Familienarchiv Erdődy, Ladule 101. fasc. 3.)Apja még 1613. január 26-án kérvényezte, hogy nevezzék ki egri püspöknek Ingolstadtban tanuló fiát (ÖStA, Finanz- und Hofkammerarchiv, Hoffinanz-Ungarn, rote Nummer 103. folio 157.)(Fazekas István adattárából)

6. Magyar Katolikus Lexikon. III. kötet. Éhi-Gar. Bp. 1997. 217.

7. U.o.