Vissza a névsorra

Erdődy Kristóf

Apja neve: Erdődy Tamás Anyja neve: Ungnád Mária
Született:1 Meghalt:1621. augusztus 27.2
Testvérei: Erdődy István, Erdődy János, Erdődy Zsuzsanna, Erdődy Anna, Erdődy Zsigmond, Erdődy Erzsébet
Felesége: Thurzó Borbála Esküvőjük: 1612. november 30.3
Gyermekeik:Erdődy György, Erdődy Gábor, Erdődy Erzsébet, Erdődy Imre


    Vele kapcsolatos levéltári anyag
A megadott adatok forráshelyei:

1.

2. Magyar Hölgyek Levelei. 1515-1709. Közli: Deák Farkas. Bp. 1879. 241.

3. HHStA, Inneröst. Hofkammerakten. Kt. 11, Konv. 4, fol. 286-302 (Fazekas István gyűjtése)

4. Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken. 1526-1918. I. rész. Bp. 2007. 49.; Veress Endre: A páduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai, MTA Bp. 1915.112.

5. Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken. 1526-1918. I. rész. Bp. 2007. 67.; Veress Endre: Olasz egytemeken járt magyarországi tanulók anyakönyvei és iratai. Bp. 1917. 339.

6.