Vissza a névsorra

Erdődy Zsigmond

Apja neve: Erdődy Tamás Anyja neve: Ungnád Mária
Született:1 Meghalt: 1639. június 282
Testvérei: Erdődy István, Erdődy Kristóf, Erdődy János, Erdődy Zsuzsanna, Erdődy Anna, Erdődy Erzsébet
Felesége: Keglevich Anna Esküvőjük: 1616. november 6.3
Gyermekeik:nem tudunk róla4


    Vele kapcsolatos levéltári anyag

      Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Familienarchiv Erdődy, Erdődy Zsigmond levelei Ladule 101. fasc. 8., 10.,(105 karton); Lade 100 fasc o. sig b-gh (107 karton)A megadott adatok forráshelyei:

1.

2. Magyar Országos Levéltár, Zichy család zsélyi levéltára (P 707)n° lásd http://archivum.piar.hu/arisztokrata/11meltosagok.htm

3. Keglevich János Pethő Gergelynek. 1616. szeptember 29. (Magyar Országos Levéltár, P 235 Antiqua Miscell, Nr.8)(Fazekas István gyűjtése)

4. Nagy Iván szerint létezett egy Tamás nevű fiúgyermekük. Mi eddig nem találtuk nyomát.

5. Erdődy Zsigmond levelei apjának, Erdődy Tamásnak. Bécs. 1610. február 3., 10., március 22., 1611. január 26., február 10., (Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Familienarchiv Erődy, Ladule 101. fasc. 3.)

6. Fallenbüch Zoltán: Magyarország főispánjai. 1526-1848. Bp., 1994. 132.

7. Kinevezésének dátuma: Magyar Országos Levéltár, Magyar kancelláriai levéltár, Conceptus expeditionum (A 35) , 1627, n° 163. Vö. Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae / Hrvatski saborski spisi, I-V [1526-1630], ed. Ferdo Šišć, Zagreb, 1912-1918 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, V, 401.); haláláig volt (lásd 2. lábjegyzet) Adatok forrása: http://archivum.piar.hu/arisztokrata/11meltosagok.htm